Google Cloud Next ’17 Extended – HCM

Google Cloud Next ’17 là một sự kiện quan trọng thường niên của Google diễn ra trong 3 ngày 8-10/3 tại San Fransisco, là nơi các kỹ sư, khách hàng và các đối tác của Google Cloud tập trung lại để cùng chia sẻ và trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ điện toán đám mây, bao gồm những công nghệ mới nhất trên Google Cloud Platform, G Suite (Gmail, Hangouts, Calendar, G+, Drive, Docs, Sheets,…), Maps, và các thiết bị.

Google Cloud Next ’17 Extended là sự kiện mở rộng của Next ’17, được tổ chức trên toàn cầu bởi cộng đồng Google Developers, ngoài mục đích điểm lại những keynotes và talks từ sự kiện Next ’17 thì Next ’17 Extended còn là nơi để tổ chức các hoạt động nhằm phát triển cộng đồng lập trình viên Google như demo sản phẩm, lập trình hackathon, tổ chức huấn luyện và cấp chứng chỉ, code labs, và chia sẻ từ các diễn giả.

Google Cloud Next ’17 Extended HCM được tổ chức bởi GDG Việt Nam tại Saigon Innovation HUB vào ngày 24/5/2017.