Facebook Game On Vietnam 2017

Sự kiện đầu tiên của Facebook dành cho các nhà phát triển game, phát hành game và đại lý quảng cáo được tổ chức vào ngày 21/4/2017 tại Capella Gallery Hall.

Sự kiện cập nhật các xu hướng phát triển mới nhất về game tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Người tham gia còn cơ hội tiếp cận những công cụ Facebook mới nhất để quảng bá, đo lường hiệu quả và tạo ra lợi nhuận từ sản phẩm game của mình, đồng thời được truyền cảm hứng và học hỏi từ những câu chuyện thành công trong ngành.

[LiveStream] – Facebook Game On Vietnam 2017

[LiveStream] – Facebook Game On Vietnam 2017This is an opportunity to update lastest gaming trends in Vietnam and all over the world and promote your business successfully by Facebook solutions.

Twenty.vn 貼上了 2017年4月20日