Droidcon Việt Nam 2017

Droidcon là chuỗi hội nghị lập trình viên quốc tế và là một mạng lưới tập trung vào những công nghệ tốt nhất trên nền tảng Android. Droidcon đã lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào ngày 15, 16/4/2017 tại trường Đại Học Hoa Sen.

Với sự tham gia từ 16 diễn giả  là các chuyên gia hàng đầu quốc tế, Droidcon Việt Nam 2017 đã thu hút được hơn 300 lập trình viên.  Khách tham dự được giao lưu và chia sẻ về những chủ đề đa dạng trong hệ sinh thái Android như: core development, embedded solutions, augmented reality, business solutions và games.

Droidcon Vietnam 2017

#Day1 #DroidconVietnam : Thank you everyone for such an amazing conference and now, it's time to look back at some memorable moments at Droidcon Vietnam 2017

Droidcon Vietnam 貼上了 2017年4月17日